رد کردن لینک ها

Portfolio

22

چاپ لیبل مواد شوینده و بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است  1 این لیبل ها در معرض آب و رطوبت قرار میگیرند 2 مواد شوینده با آنها در تماس هستند 3 باید حس پاکیزگی و طراوت را القاء کنند باید از طراحی منحصر بفردی برخوردار