رد کردن لینک ها

Portfolio

35

شرکتهای خارجی و ایرانی بسیاری در زمینه تولید انواع شوینده و بهداشتی فعالیت میکنند طراحی و چاپ  لیبل مواد شوینده و بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است 1 این لیبل ها در معرض آب و رطوبت قرار میگیرند 2 مواد شوینده با آنها در تماس