درباره ما

درباره ما

درباره لیبل پرینت

شرکت لیبل پرینت از سال 1375 با خرید یک دستگاه چاپ لارج فرمت و یکدستگاه پلاتر عرض 1.5 ویک دستگاه لمینیتور وارد بازار چاپ و بسته بندی گردید .

در سال 1380 با خرید یکدستگاه چاپ دیجیتال و یکدستگاه برش کاتر پلاتر چاپ و برش لیبل نیز به مجموعه اضافه شد . در سال 1395 با توجه به حجم بالاتر کارها و مشتریان چاپ افست نیز به مجموعه خدمات شرکت لیبل پرینت اضافه و در سال پایان سال 1398 چاپ رول هم به کارهای قابل انجام در مجموعه لیبل پرینت اضافه گردید.

افتخارات شرکت ما

سوالی دارید؟

برای تماس با لیبل پرینت از دکمه مقابل استفاده کنید.

شرکت هایی که با آنها کار می کنیم

به بالای صفحه بردن