چاپ رول

چاپ رول برای چاپ کتاب هایی در تیراژ ۵۰۰۰ به بالا ایده آل می باشد.البته  برای چاپ کتاب هایی در تیراژ ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ عدد یا بیشتر به شرطی که تعداد صفحات کتاب خیلی زیاد باشد نیز گزینه ای اقتصادی و به صرفه خواهد بود. دو روش برای این نوع چاپ  وجود دارد: heatset,coldest در فرآیند headset،جوهر از طریق یک جریان هوای گرم سریعا خشک می شود.در مورد coldest،جوهر به آهستگی و از طریق جذب و نیز تبخیر سطحی و در دمای معمولی خشک می گردد. بعضی از روش های این نوع  چاپ ،در آن واحد متن و تصاویر را تنها در یک طرف کاغذ چاپ می کنند.برخی دیگر بطور همزمان روی هر دو طرف کاغذ چاپ می کنند.اجرای این پروسه مستلزم چند واحد به هم پیوسته برای چاپ رنگ های مختلف جوهر و انجام برش،تا زنی و منگنه زنی است.عرض کاغذ،معمولا بین ۱۱ تا ۵۶ اینچ،می باشد.کاغذ با سرعت هایی در طیف ۵ تا ۵۰ فوت در ثانیه به سیستم چاپ تزریق می شود. تفاوت چاپ رول و شیت در نوع کاغذ ورودی به دستگاه چاپ است.در فناوری چاپ شیت کاغذ در قالب ورقه های مجزا از هم وارد دستگاه می شود.در  این فناوری ،کاغذ در قالب رول های پیوسته به دستگاه چاپ وارد می شود. اما تفاوت این دو فناوری تنها در نوع کاغذ ورودی به دستگاه چاپ نیست.این دو تکنولوژی از نظر سرعت چاپ،صرفه اقتصادی،ضخامت کاغذ و فرمت خروجی دستگاه با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. تفاوت های دو فناوری چاپ رول و شیت ۱-در چاپ رول سرعت چاپ بسیار زیاد است،به طوری که دستگاه چاپ در یک ساعت می تواند ۶۰۰۰۰ نسخه از فرم خروجی داشته باشد.اما در چاپ شیت سرعت چاپ حداکثر ۱۰۰۰۰ نسخه در ساعت است. ۲-در چاپ رول دستگاه چاپ عملیات تا کردن را همزمان با فرآیند چاپ انجام میدهد.این موضوع سرعت صحافی خروجی های دستگاه رول را افزایش می دهد. ۳-در چاپ رول سطح چاپ به صورت پشت و رو و همزمان چاپ می شود اما در اغلب دستگاه های شیت،پشت و روی فرم چاپی به صورت مجزا از هم چاپ می شوند.