ساخت ماکت

ماکت چیست؟

در تعریف، ماکت به معنای یک مدل در ابعاد و مقیاس های کوچک تر است که می توان از آن برای نمایش و ایده پردازی بصری مدل های واقعی و بزرگ تر استفاده کرد.
این مدل های کوچک شده که با متریال های ساده تر ساخته می شوند، برای تجسم واقع گرایانه تر مدل های حقیقی مفیدند و می توان از آن در ابعاد مختلف حرفه ای و تخصصی استفاده کرد.

در یک تعریف دقیق تر می توان گفت که یک ماکت در واقع یک کپی دقیق و کوچک شده از یک مدل واقعی است.
درست مانند یک نقاشی یا یک مجسمه که ترسیمی از واقعیت را نمایش می دهند. یک ماکت قرار است یک دید بصری از واقعیت نهایی مدل ها را به بیننده ارائه دهد.

این مدل کوچک شده تمام جزئیات و مشخصات مدل واقعی را در مقیاسی کوچک تر نشان می دهد.
از ویژگی های ظاهری گرفته تا رنگ ها، برجستگی ها، اشکال و الگو ها و هر چیزی که در یک مدل اصلی دیده می شود، باید در ماکت نیز وجود داشته باشد.
ماکت سازی با پر کردن تمام بخش های مورد نیاز در یک مدل اولیه، آن را به چیزی که در واقعیت وجود دارد تبدیل می کند.

ماکت سازی در صنعت تبلیغات؟

در بحث پیش در مورد ماکت و کوچک تر بودن نسبت به ابعاد واقعی محصول صحبت کردیم در تبلیغات معمولا عکس این تعریف صدق میکند و به جای کوچک تر شدن ماکت , مقیاس آن بزرگتر از حد معمول و گاهی هزار برابر محصول اصلی ماکت با جزئیات ساخته و پرداخته میگردد.

مدل سازی در چه ابعادی مورد استفاده قرار می گیرد؟

مدل سازی همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، می تواند هم با هدف سرگرمی و هم با اهداف حرفه ای دنبال شود.
ماکت سازی حرفه ای خود با اهداف متعدد و در ابعاد و زمینه های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

در ابعاد کوچک تر، ماکت سازی کودکان می تواند به آن ها برای داشتن درک بهتری از مدل های حقیقی کمک کند یا این که با اهداف سرگرمی مانند نقاشی یا مجسمه سازی دنبال شود.
درست کردن ماکت برای کودکان به شکوفایی خلاقیت و استعداد آن ها کمک می کند.

 

به بالای صفحه بردن